Uitschrijfproces

Uitschrijfproces
Direktor Web Deutsch Direktor Web Deutsch Blog

Misdaadgeschiedenis is het verslag van iemands veroordeling, pleidooi en uitgestelde beschikking voor een misdrijf of misdrijf waarbij sprake is van misdaad. Er zijn verschillende dingen die u moet doen als u uw criminele geschiedenis wilt schrappen. Dit record van het Spaanse Departement van Wetenschappen voor strafrecht in Madrid.

Om ervoor te zorgen dat uw strafrechtelijke geschiedenis wordt verwijderd, moet u ten minste één jaar nadat u uit de gevangenis bent vrijgelaten een aanvraag indienen voor verwijdering. Er zijn verschillende redenen waarom u misschien niet wilt dat uw criminele geschiedenis wordt verwijderd, bijvoorbeeld als u al een aantal jaren niet betrokken bent geweest bij criminele activiteiten, of als u ten onrechte werd beschuldigd van een misdrijf of misdrijf en werd veroordeeld maar niet tot gevangenisstraf veroordeeld. of gevangenis. Dit kan allemaal worden opgelost door de Legal Services Commission, een agentschap van de deelstaatregering. Legal Services Commission kan informatie en begeleiding verstrekken aan degenen die overwegen hun strafrechtelijke geschiedenis te laten verwijderen.

Als u een veroordeling heeft die u uit uw strafblad wilt laten halen, moet u ervoor zorgen dat u zich wendt tot de juiste advocaat in Spanje.

Als u bent beschuldigd van enige vorm van misdaad, moet u er niet alleen voor zorgen dat u de juiste juridische vertegenwoordiging krijgt, maar u moet ook de wetten in uw land kennen om te voorkomen dat u een fout maakt en uw toekomst verpest. Er zijn veel fouten die mensen maken met betrekking tot hun strafrechtelijke geschiedenis, en ze kunnen een zeer lang strafblad hebben.

Er zijn veel dingen die u moet weten als het gaat om uw criminele geschiedenis en verwijdering. U moet het verschil kennen tussen een misdrijf en een misdrijf, aangezien deze twee soorten misdrijven een verschillend verwijderingsbeleid hebben. Een misdrijf kan alleen door de rechtbank worden geschrapt en een misdrijf kan door de overheid worden geschrapt. Er is een verschil van meer dan 200 jaar in de manieren waarop dit soort delicten kunnen worden geschrapt. Als u bent beschuldigd van een misdrijf, moet u een geldig verwijderingsformulier voor een misdrijf laten ondertekenen door een rechter. Er zijn verschillende manieren waarop een rechter het formulier kan ondertekenen, en u moet ervoor zorgen dat het formulier wordt goedgekeurd door de voorzitter.

  • Rechter raadt aan om een ​​arrestatiebevel uit te vaardigen, of
  • Rechter beveelt het formulier te schrappen, of
  • Rechter keurt het formulier goed, en het wordt ondertekend door de voorzittende rechter.

U moet ook weten dat er een andere manier is waarop een rechter uw uitzetting kan ontkennen, en u moet weten wat dat is. Uw dossier kan automatisch worden verwijderd als u het laat verwijderen onder de voorwaarden van een wet die werd aangenomen nadat u werd beschuldigd van het misdrijf. Dit staat bekend als de automatische verwijderingswet. Er zijn andere soorten verwijderingen, en u moet ze allemaal kennen. Als u niet weet wat uw dossier is, moet u onmiddellijk contact opnemen met een advocaat.